Ngoài việc bầu nhân sự, tại kỳ họp thứ 12, khóa IX, các đại biểu sẽ bàn về các vấn đề nóng xảy ra thời gian qua như tình hình ngập nặng trên toàn TP, ô nhiễm môi trường, tình trạng chôn lấp chất thải trái phép ở các quận huyện ngoại thành,…

HĐND TP.HCM khóa IX. (Ảnh: thanhuytphcm.vn)

Kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX sẽ khai mạc sáng ngày 4/12, diễn ra trong 4,5 ngày.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND TP bầu và bầu nhân sự.

Theo đó, ngày làm việc thứ hai, các đại biểu thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND TP bầu.

Những người được bỏ phiếu phải đảm bảo điều kiện giữ chức vụ đó từ 9 tháng trở lên. Do một số người đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu, hoặc mới được bầu bổ sung nên có khoảng dưới 15 người, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và một số Ủy viên UBND thành phố, Chủ tịch, Phó chủ tịch và các trưởng ban của HĐND.

Ngày làm việc thứ tư, HĐND TP sẽ bầu bổ sung một số chức danh của UBND TP.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND TP cũng sẽ tập trung vào một số vấn đề khác như: nghe UBND báo cáo tình hình kinh tế – xã hội trong năm và nhiệm vụ, giải pháp năm tới; quyết toán ngân sách thành phố năm 2017, ước thực hiện thu chi năm 2018 và dự toán phân bổ ngân sách năm sau.

Các vấn đề nóng xảy ra thời gian qua như tình hình ngập nặng trên toàn TP, ô nhiễm môi trường, tình trạng chôn lấp chất thải trái phép ở các quận huyện ngoại thành… sẽ được đại biểu đặt lên bàn nghị sự.

Ngoài ra, một số vấn đề khác được HĐND TP xem xét như kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 9 ; các tờ trình của UBND thành phố; công tác xét xử của TAND thành phố; kết quả kiểm sát của VKSND thành phố; giám sát việc giải quyết khiếu nại của cử tri trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…

Văn Duy

Xem thêm: