Từ ngày 1/4, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu, với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên.

(Ảnh minh hoạ)

Theo tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện 10 năm một lần trên quy mô lớn. Đây là lần thứ 5 Việt Nam thực hiện sau 4 cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trước diễn ra vào các năm 1979, 1989, 1999 và 2009.

Nội dung điều tra bao gồm: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động – việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Cách thức thu thập thông tin bao gồm phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. Đối với khai thông tin trực tuyến, hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 1/4 đến ngày 7/4/2019. Website: http://tongdieutradanso.vn.

Ông Nguyễn Bích Lâm mong các hộ gia đình hợp tác chặt chẽ với các điều tra viên, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin nêu trong bảng hỏi.

Tin nhắn nhiều người dân Việt Nam nhận được liên quan đến cuộc tổng điều tra

Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7. Kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý 4-2019. Kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý 2-2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý 4-2020.

Tuấn Minh

Xem thêm: