UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định thực hiện làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần đối với các sở, ngành và UBND cấp quận, huyện xuống phường, thị trấn. Quy định mới bắt đầu thực hiện từ ngày 10/3.

làm việc sáng thứ 7
Từ ngày 10/3, bộ phận tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sẽ làm việc hết sáng thứ 7. (Ảnh: hapi.gov.vn)

Các cơ quan sẽ làm việc vào sáng thứ 7 gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các phường, thị trấn.

Đối với UBND các xã, được căn cứ nhu cầu thực tế để quyết định làm việc vào sáng thứ 7.

Đối với các tổ chức hành chính trực thuộc sở, cơ quan ngang sở như các chi cục và tổ chức tương đương, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các quận, huyện, thị xã thuộc sở Tài nguyên và Môi trường, giám đốc các sở và người đứng đầu các cơ quan ngang sở sẽ quyết định về việc làm việc vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Việc kéo dài thời gian làm hành chính tới hết sáng thứ 7 được bắt đầu kể từ ngày 10/3, trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quân

Xem thêm: