Người giữ quân hàm đại tướng sẽ được tăng lương tháng từ 14,5 lên 15,5 triệu đồng (tăng 1 triệu đồng).

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm giữ quân hàm Đại tướng. (Ảnh: quochoi)

Bộ Quốc phòng vừa ban hành thông tư số 79 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với người đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Theo thông tư, từ ngày 1/7/2019, mức lương được tính bằng lương cơ sở 1,49 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ và học viên cơ yếu tính bằng mức lương cơ sở nhân hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Bảng 1: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu. (Đơn vị tính: Đồng)
Bảng 2: Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu. (Đơn vị tính: Đồng)
Bảng 3: Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân
Bảng 4: Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu

Phạm Toàn

Xem thêm: