Theo quy định mới, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản là 1 tỷ đồng, gấp 2 lần đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tối đa cũ là 100 triệu đồng và 200 triệu đồng. 

Ngư dân và thuyền đánh cá tại vịnh Kê Gà, Bình Thuận, Việt Nam, ngày 13/4/2019. (Ảnh: Shutterstock)

Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký sắp có hiệu lực thi hành, từ ngày 5/7 tới.

Đối với cá nhân, mức phạt đối với hành vi vi phạm trong khai thác thủy sản thấp nhất là 5 triệu đồng, cao nhất là 1 tỷ đồng. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Một số quy định đáng lưu ý như, đối với việc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản:

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản bằng nghề cố định ở các sông, hồ, đầm, phá; cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản…

Phạt tiền từ 50-100 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống; phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

Phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

Phạt tiền từ 150-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản.

Nếu sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) thực hiện các hành vi trên thì phạt tiền gấp 2 lần các mức phạt nêu trên.

Nếu khai thác thủy sản trong khu vực cấm khai thác hoặc khu vực cấm khai thác có thời hạn mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì mức phạt như sau: 

Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 m để khai thác thủy sản hoặc khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá: Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng

Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 m đến dưới 15 m: Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng

Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m: Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng

Đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên: Phạt tiền từ 40-50 triệu đồng

Nếu sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) vi phạm thì phạt tin gấp 2 ln các mức trên.

Ngoài ra, bị tịch thu ngư cụ khai thác thủy sản.

Đáng chú ý, phạt tiền từ 300-500 triệu đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi vi phạm sau:

– Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m không có Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam;

– Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên để chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản từ tàu cá không có Giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn hoặc hỗ trợ hoạt động thăm dò, tìm kiếm, dn dụ, vận chuyển thủy sản cho tàu được xác định có hành vi khai thác thủy sản bất hp pháp, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m theo quy định;

– Không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên, trừ trường hợp bất khả kháng;

– Không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên;

– Cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho ngư dân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Đặc biệt, phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ tàu cá có một trong các hành vi:

– Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam;

– Khai thác thủy sản tại vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác hoặc vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức nghề cá khu vực mà không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn hoặc không có giấy chấp thuận hoặc giấy chấp thuận hết hạn;

– Tàu cá nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn; sử dụng tàu cá không quốc tịch hoặc mang quốc tịch của quốc gia không phải thành viên để khai thác thủy sản trái phép trong vùng biển thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;

– Sử dụng tàu cá để khai thác thủy sản không theo quy định về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vùng biển quốc tế không thuộc thẩm quyền quản lý của Tổ chức nghề cá khu vực;

– Sử dụng tàu cá vi phạm quy định về quản lý và bảo tồn tại vùng biển quốc tế thuộc thẩm quyền quản lý của các Tổ chức nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên;

– Không trang bị thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên theo quy định;

– Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ nguồn li thủy sản trong trường hợp tái phạm;

– Khai thác thủy sản quá hạn mức do Tổ chức nghề cá khu vực cấp phép trong trường hợp tái phạm.

Về vi phạm quy định về quản lý khu bảo tồn biển, phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi thả phao trái phép; điều tra, nghiên cứu khoa học khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; tàu cá, tàu biển và các loại phương tiện thủy khác hoạt động trái phép; tổ chức hoạt động dịch vụ, du lịch trái phép; xây dựng trái phép công trình hạ tầng; nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản trái phép.

Đối với các hành vi trên tiến hành tại phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển, hoặc là hành vi bị cấm thực hiện trong phân khu phục hồi sinh thái, phạt tiền từ 100-150 triệu đồng.

Nếu thực hiện trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển, phạt tiền từ 150-200 triệu đồng. Đối với bất kỳ vi phạm nào, đều bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của khu vực.

Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thay thế Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

Nguyễn Quân

Xem thêm: