3 cán bộ liên quan đến đề xuất “buộc thôi học sinh viên nếu bán dâm tới lần thứ 4” bị đề nghị kỷ luật. Trong đó, một Vụ phó Vụ giáo dục bị đề nghị mức cảnh cáo.

Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã phải lên tiếng trước Quốc hội và khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân trong ban soạn thảo. (Ảnh: quochoi.vn)

Bộ GD&ĐT đã ký quyết định thành lập ba Hội đồng kỷ luật số 19, 20 và 21 về việc xem xét kỷ luật cán bộ liên quan đến dự thảo quy định sinh viên sư phạm bán dâm 4 lần bị đuổi học.

Theo đó, trong 3 cán bộ bị đề xuất xử lý kỷ luật có một Vụ phó vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên với hình thức cảnh cáo. Hai cán bộ còn lại bị kỷ luật khiển trách và phê bình kiểm điểm nghiêm túc.

Trước đó, tháng 10/2018, Bộ GD&ĐT đã công bố dự thảo thông tư về Quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp trong đó có nội dung “Sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học, sinh viên bị khiển trách và lần thứ hai sẽ cảnh cáo, lần thứ ba đình chỉ có thời hạn. Sinh viên chứa chấp, môi giới mại dâm sẽ bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên phát hiện vi phạm”.

Ngay khi Dự thảo này được công bố, dư luận đã phản đối gay gắt vì cho rằng quy định này vừa trái luật, vừa xúc phạm sinh viên.

Sau đó, Bộ GD&ĐT đã phải gỡ toàn bộ nội dung Dự thảo này trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, đồng thời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã phải lên tiếng trước Quốc hội và khẳng định sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm cá nhân trong ban soạn thảo có liên quan đến việc này.

Cũng liên quan đến vụ việc, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa giải thích quá trình xây dựng thông tư này, ban soạn thảo nhận thấy một số nội dung liên quan phụ lục quy định khung xử lý kỷ luật đối với một số hành vi vi phạm của học sinh, sinh viên, trong đó có hành vi vi phạm về hoạt động mại dâm, không còn phù hợp, cần phải điều chỉnh.

Khi cập nhật phiên bản dự thảo để đưa lên Cổng thông tin điện tử xin ý kiến rộng rãi của người dân, ban soạn thảo đã sơ suất, chưa cập nhật dự thảo phù hợp nhất.

Kim Long

Xem thêm: