Tiếp nhận tài trợ kinh phí lắp đặt trạm biến áp khi chưa được Sở GD-ĐT Hải Phòng chấp thuận, có dấu hiệu “cào bằng” trong vận động tài trợ, Trường THPT Lê Chân đã bị buộc hoàn trả lại gần 1 tỷ đồng cho phụ huynh.

Theo Sở GD-ĐT, đến thời điểm kiểm tra, trường tiếp nhận tài trợ bằng tiền với tổng số tiền là 631.200.000 đồng, trong đó tài trợ của phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 có tổng số tiền là 531.200.000 đồng. (Ảnh: Trường THPT Lê Chân – Hải Phòng/Facebook)

Ngày 2/9, Sở GD-ĐT Hải Phòng cung cấp thông tin liên quan đến vụ Ban Giám hiệu Trường THPT Lê Chân vận động tài trợ kinh phí để lắp đặt trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV có giá 1 tỷ đồng vào đầu năm học mới 2022-2023.

Theo Sở GD-ĐT, đến thời điểm kiểm tra, trường tiếp nhận tài trợ bằng tiền với tổng số tiền là 631.200.000 đồng, trong đó tài trợ của phụ huynh học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 có tổng số tiền là 531.200.000 đồng.

Sở kết luận việc vận động tài trợ để xây dựng trạm biến áp tại Trường THPT Lê Chân là “phù hợp với quy định” nhưng quá trình triển khai có “hạn chế và sai phạm”.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Trường THPT Lê Chân đã có hoạt động thu tiền tài trợ từ phụ huynh khi kế hoạch chưa được Sở GD-ĐT phê duyệt.

Cụ thể, ngày 5/7, Trường THPT Lê Chân ban hành kế hoạch số 155 về việc vận động, tiếp nhận và sử dụng tài trợ cơ sở vật chất xây dựng trạm biến áp 250KVA-22/0,4KV.

Ngày 22/7, Sở GD-ĐT Hải Phòng mới phê duyệt kế hoạch tài trợ và ngày 25/7, trường THPT Lê Chân mới có quyết định thành lập tổ tiếp nhận tài trợ.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, có tới 480 phiếu thu ghi trước ngày 22/7, điều này là sai với quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Đoàn kiểm tra cũng phát hiện có 413 phụ huynh ủng hộ tài trợ cùng số tiền 1.000.000 đồng/phụ huynh trong 497 phụ huynh đã ủng hộ tài trợ, chiếm 83,1%.

Số liệu này cho thấy có biểu hiện “cào bằng” trong việc vận động tài trợ, trái với quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Từ kết quả xác minh, Sở yêu cầu dừng ngay triển khai thực hiện việc vận động tài trợ xây dựng trạm biến áp, đồng thời hoàn trả lại số tiền đã huy động.

Ban Giám hiệu, đứng đầu là Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân về sai phạm trong việc triển khai thực hiện việc vận động tài trợ và tổ chức họp, công khai nội dung thông báo này đến toàn thể nhà trường và những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở cũng đề nghị giao cho Thanh tra Sở GD-ĐT Hải Phòng chủ trì phối hợp các phòng liên quan đề xuất biện pháp, hình thức xử lý cá nhân, tập thể.

Minh Long