Tình hình sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng, không chỉ khiến người trong nước ‘tháo chạy’ mà cộng đồng quốc tế cũng phải quan tâm lo lắng. Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đã dùng những bộ phim nổi tiếng để chế tác các câu chuyện hài liên quan đến sương mù ô nhiễm tạo được sự chú ý…

Phiên bản Tam quốc

«Kế vườn không nhà trống»

–  “Tướng quân, sương mù ô nhiễm quá nặng, e rằng trong thành có quân mai phục!”

Thực hiện kế vườn không nhà trống để ứng phó sương mù ô nhiễm (Ảnh: Weibo Toni)
Thực hiện kế vườn không nhà trống để ứng phó sương mù ô nhiễm (Ảnh: Weibo Toni)

«Khẩu chiến cùng quần Nho»

– “Các Ngài dám bỏ mặt nạ ra cùng tôi tranh luận cho rõ ràng không?”

– “Tiên sinh, tính mạng quan trọng, không được làm càn.”

Khẩu chiến cùng quần Nho (Ảnh: Weibo Toni)
Khẩu chiến cùng quần Nho (Ảnh: Weibo Toni)

Phiên bản Tây du ký

«Xin hỏi đi hướng nào?»

– “Tám mươi mốt kiếp nạn không đáng sợ, nhưng vấn đề là đi hướng nào?”

Xin hỏi đi hướng nào đây? (Ảnh: Weibo Toni)
Xin hỏi đi hướng nào đây? (Ảnh: Weibo Toni)

«Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh»

“Tình trạng này thì cho dù có mắt thần cũng không nhìn rõ được yêu tinh.”

Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh (Ảnh: Weibo Toni)
Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh (Ảnh: Weibo Toni)

Phiên bản Hồng lâu mộng

«Già Lưu vào Đại Quan Viên»

“Cảnh đẹp thì cũng chịu, già Lưu nhìn không thấy gì.”

Già Lưu vào Đại Quan Viên (Ảnh: Weibo Toni)
Già Lưu vào Đại Quan Viên (Ảnh: Weibo Toni)

«Đại Ngọc mai táng cho hoa»

Mai táng cho hoa cho dù rơi nhiều nước mắt, nhưng đáng tiếc vì sương mù ô nhiễm nên không ai trông thấy.

Đại Ngọc mai táng cho hoa (Ảnh: Weibo Toni).
Đại Ngọc mai táng cho hoa (Ảnh: Weibo Toni).

Phiên bản Thủy hử

«Võ Tòng đánh hổ»

Không thể nhìn rõ mặt thật của hổ cũng chỉ vì sương mù ô nhiễm.

Võ Tòng đánh hổ (Ảnh: Weibo Toni).
Võ Tòng đánh hổ (Ảnh: Weibo Toni).

«Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên»

– “Chỉ thấy cây gậy, không thấy người đâu.”

Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên (Ảnh: Weibo Toni)
Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên (Ảnh: Weibo Toni)

Mộc Vệ

Xem thêm: