Cơ quan kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc đã chính thức thiết lập một trung tâm nghiên cứu mới dành riêng cho các học thuyết kinh tế của Tập Cận Bình. Đây là cơ sở mới nhất trong một loạt các tổ chức dành riêng cho việc nghiên cứu suy nghĩ của nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Embed from Getty Images

Thông báo này được đưa ra ba tháng sau cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm nâng cao các giá trị tư tưởng của Tập Cận Bình lên ngang hàng với học thuyết của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay, trung tâm này do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) thành lập và cơ quan này sẽ “nghiên cứu, phổ biến, thực hiện và giảng dạy về tư tưởng kinh tế của Tập Cận Bình”.

“Tư tưởng Tập Cận Bình về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới đã được trình bày tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương vào tháng 12/2017. Tư tưởng này chủ yếu dựa trên triết lý phát triển mới do ông Tập thúc đẩy và đề cao sự phát triển đổi mới, hợp tác, xanh, cởi mở và chia sẻ.”

NDRC là cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô trực thuộc Quốc vụ viện do ông Hà Lập Phong làm Chủ tịch, đã chủ trì buổi lễ khai trương trung tâm mới hôm 18/1. 

Đây là trung tâm nghiên cứu thứ 17 chuyên về các khía cạnh khác nhau trong tư tưởng Tập Cận Bình được thành lập trong vài năm qua. Các cơ sở tương tự đã được thành lập bởi các bộ giáo dục, ngoại giao, Đại học Thanh Hoa và Trường Đảng Trung ương, cái nôi đào tạo các tầng lớp lãnh đạo.

Theo các tài liệu chính thức của Đảng Cộng sản, tư tưởng của ông Tập bao gồm 13 ‘khái niệm phụ’, bao gồm các lĩnh vực khác nhau như xây dựng đảng, phát triển kinh tế và ngoại giao.

Ông Xie Maosong, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Chiến lược Quốc gia của Đại học Thanh Hoa cũng khẳng định, các trung tâm khác nhau có trọng tâm khác nhau.

“Suy nghĩ của ông Tập có nhiều ‘khái niệm phụ’. Trong khi một số trung tâm sẽ tiến hành nghiên cứu nhiều lĩnh vực khác nhau, những trung tâm khác sẽ chọn chỉ tập trung vào một số khía cạnh nhất định,” ông Xie cho biết.

“NDRC có thể nghiên cứu những gì ông ấy nói về phát triển kinh tế, Hiệp hội Luật sư Trung Quốc có thể tập trung vào pháp quyền, trong khi Đại học Quốc phòng có thể thực hiện một bước đột phá trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng.”

Minh Ngọc (Theo SCMP)

Xem thêm: