Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gần kề, chính giới tại Đại Lục lại có biến động lớn về nhân sự.

Ông Vương Kỳ Sơn

Trong một tuần vừa qua, nguyên Bí thư tỉnh Cam Túc Vương Tam Vận “ngã ngựa”, nguyên Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị miễn nhiệm và điều tra. Ngày 17/7, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Vương Kỳ Sơn hôm 17/7 đã có bài phát biểu trên Nhân Dân Nhật Báo với tiêu đề “Tuần sát là công tác kiểm tra đôn đốc mang tính chiến lược trong nội bộ Đảng”. Ngoài việc nhìn lại số liệu kiểm tra giám sát từ khi nhậm chức tới nay, ông cũng thể hiện rõ cường độ chống tham nhũng, bài viết cũng chỉ ra, “sau Đại hội 19, công tác kiểm tra giám sát sẽ tiếp tục được nêu cao, phát huy tốt hơn nữa tác dụng của thanh kiếm sắc bén.

Bên cạnh đó, kết hợp bài viết trên của ông Vương Kỳ Sơn và bài viết trên trang website của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương có tiêu đề “Củng cố mở rộng trạng thái mang tính áp đảo” cho thấy, ông Vương Kỳ Sơn để lại tín hiệu rõ ràng rằng ông sẽ ngồi lại tại vị trí hiện nay. Bài viết này cũng nói hình thế chống tham nhũng “gay gắt và phức tạp”, cần “củng cố mở rộng trạng thái mang tính áp đảo, cuối cùng sẽ có được thắng lợi”, v.v.

Ông Vương Kỳ Sơn từng làm trong ngành tài chính, quan chức cấp cao địa phương, bộ ngành trung ương và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Ông được giới quan sát đánh giá là trợ thủ chống tham nhũng đắc lực của ông Tập Cận Bình. Sau Đại hội 18, ông làm tan rã và thanh trừng thế lực thao túng nội bộ đảng, quân đội và các tỉnh thành trong thời gian dài của phe ông Giang Trạch Dân, đồng thời cũng hoàn thành bố cục nhân sự mới.

Có phân tích chỉ ra rằng tương lai ông Vương Kỳ Sơn có khả năng sẽ đóng vai trò rất quan trọng, cùng với việc quyền lực cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn có sự thay đổi, quyền lực thực tế của Ban Thường vụ Bộ Chính trị trong tương lai sẽ phai mờ, ông Vương từ việc đảm nhận chức vụ trong nội bộ Đảng sẽ chuyển sang đảm nhận chức vụ trong chính phủ Trung Quốc, trong đó khả năng ông sẽ làm Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Kiểm tra và sẽ dùng cách này để ở lại trung tâm quyền lực chính trị.

Trí Đạt

Xem thêm: