Viêm phổi do virus corona mới 2019 (2019-nCoV) còn gọi là viêm phổi Vũ Hán vẫn đang liên tiếp lây lan nhanh chóng. Sau khi tỉnh Giang Tây phong tỏa tỉnh vào ngày 6/2, ngày hôm sau (7/2), tỉnh An Huy cũng tiếp tục tuyên bố phỏng tỏa tỉnh. Hiện tại, Quảng Châu tuyên bố phong tỏa thành phố, đồng thời có 4 tỉnh đã tuyên bố phong tỏa tỉnh. 

Viêm phổi Vũ Hán, virus corona
Một khu dân cư tại Quảng Châu lập chốt kiểm soát người đi lại để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Ảnh từ southcn.com)

Theo truyền trang mạng Tân Hoa Xã đưa tin hôm 7/2, chính quyền tỉnh An Huy phát đi thông tin cho biết, từ ngày 7/2, toàn bộ thôn, khu dân cư thuộc 16 thành phố trực thuộc tỉnh trên toàn tỉnh đều nhất loạt thực thi “quản lý khép kín”.

Tờ Nhân dân Nhật báo của chính quyền Trung Quốc đưa tin hôm 7/2 cho biết, chính quyền Quảng Châu trong cùng ngày đã phát đi thông báo, tất cả các tiểu khu (thôn) sẽ thực thi quản lý khép kín, tức “phong tỏa thành phố”.

Ngày 6/2, trang web của Ủy ban Y tế tỉnh Giang Tây tuyên bố “phong tỏa toàn tỉnh”.

Ngày 5/2, thành phố Côn Minh tỉnh Vân Nam; thành phố Thanh Đảo, thành phố Tế Nam, thành phố Thái An, thành phố Nhật Chiếu, thuộc tỉnh Sơn Đông; thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây; thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy; thành phố Nam Ninh thuộc khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây; v.v; đều đã tuyên bố phong tỏa thành phố. Sau đó, tỉnh Liêu Ninh công bố biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt để phòng chống viêm phổi Vũ Hán trên toàn tỉnh, thực thi “quản lý khép kín tiểu khu”, điều này có đồng nghĩa 14 thành phố trong tỉnh Liêu Ninh đều bị phong tỏa, tức Liêu Ninh “phong tỏa tỉnh”.

Từ ngày 23/1, thành phố Vũ Hán, Thiên Môn, Ngạc Châu, Chi Giàng Tiềm Giang, Tiên Đào tỉnh Hồ Bắc tuyên bố phong tỏa thành phố.

Ngày 24/1, thành phố Hoàng Cương, Đương Dương, Hàm Ninh, Diệp Yến, Hiếu Cảm, Hoàng Thạch, Kinh Môn, Nghi Xương, châu tự trị Ân Thi, và thành phố Xích Bích tỉnh Hồ Bắc tuyên bố phong tỏa thành phố.

Ngày 25/1, thành phố Tùy Châu tỉnh Hồ Bắc tuyên bố phong tỏa thành phố.

Ngày 31/1, thành phố Ngô Trung, Ngân Xuyên thuộc Khu tự trị Ninh Hạ tuyên bố phong tỏa thành phố; khu Vạn Châu, khu Lương Bình thuộc thành phố Trùng Khánh tuyên bố “phong tỏa khu”.

Ngày 2/2, thành phố Ôn Châu tỉnh Chiết Giang tuyên bố phong tỏa thành phố.

Ngày 4/2, thành phố Hàng Châu, Ninh Ba, Lạc Thanh thuộc tỉnh Chiết Giang; thành phố Trịnh Châu, Trú Mã Điếm thuộc tỉnh Hà Nam; thành phố Lâm Nghi, Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Sơn Đông; thành phố Nam Kinh, Nam Thông, Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô; thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến và thị trấn Cảnh Đức thuộc tỉnh Giang Tây tuyên bố “phong tỏa thành phố”.

Huệ Anh

Xem thêm: