Trong dòng chảy 5000 năm văn hóa Trung Hoa, có rất nhiều những nhân tài nối tiếp nhau xuất hiện để hoàn thành những sứ mệnh khác nhau. Sự thay đổi của các triều đại trong lịch sử Trung Hoa là thường xuyên, liên tục và tất nhiên cũng không thể thiếu những mưu thần chiến tướng kiệt xuất. Những mưu thần này, trong quá trình phụ tá quân vương bình định thiên hạ đã thể hiện ra trí tuệ vượt bậc của mình. Dưới đây là 8 vị mưu thần trí tuệ nhất trong lịch sử Trung Hoa.

1. Quỷ Cốc Tử

Quỷ Cốc Tử họ Vương tên Hủ. Quỷ Cốc Tử còn có tên là Vương Thiền, Vương Lợi, Đạo hiệu là Quỷ Cốc, người thế gian gọi ông là “Quỷ Cốc Tử” và “Vương Thiền Tổ Sư”. Trong sử sách hay các tác phẩm, Quỷ Cốc Tử được miêu tả là người thông thiên triệt địa, kỳ bí, thoắt ẩn thoắt hiện, là bậc kỳ tài.

Quỷ Cốc Tử
(Hình minh họa: Qua read01)

Trong hơn 2000 năm qua, Binh pháp gia tôn ông là “Binh Thánh”, Tung hoành gia tôn ông là Thủy tổ, các nhà tướng số tôn ông là ông tổ. Đồ đệ và truyền nhân của ông nổi danh khắp thiên hạ như Tôn Tẫn, Bàng Quyên.

2. Quản Trọng

Quản Trọng tên thật là Di Ngô, tự là Trọng, thụy hiệu là Kính. Ông là nhà chính trị, quân sự nổi tiếng của nước Tề thời Xuân Thu. Quản Trọng mất cha từ nhỏ, sống nghèo khổ cùng mẹ và trở thành người gánh vác kinh tế trong nhà. Vì để kiếm sống, Quản Trọng cùng với bạn là Bào Thúc Nha kinh doanh buôn bán.

Sau này ông tham gia quân ngũ, đến nước Tề, trở thành Tể tướng của nước Tề. Ông được xưng là “đệ nhất tướng” thời Xuân Thu, phụ tá Tề Hoàn Công trở thành đệ nhất bá chủ thời Xuân Thu.

3. Phạm Lãi

Phạm Lãi ban đầu là học giả Đạo gia. Ở phương diện kinh doanh buôn bán, ông được đánh giá là thiên tài, được tôn là “Thương Thánh”.

Mặc dù xuất thân nghèo hèn, nhưng ông lại là người học rộng, đa tài. Ông có mối thâm giao với Văn Chủng. Về sau này vì bất mãn với nền chính trị hắc ám của nước Sở lúc bấy giờ mà cùng Văn Chủng tìm tới nương nhờ nước Việt, phụ tá Câu Tiễn. Phạm Lãi trợ giúp Câu Tiễn diệt Ngô quốc, hưng thịnh Việt quốc.

4. Trương Lương

Trương Lương là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Ông cùng với Hàn Tín và Tiêu Hà được người đời xưng tụng là “Hán sơ Tam kiệt” (ba người tài giỏi thời đầu nhà Hán).

truong luong 1

Trương Lương đóng vai trò quan trọng giúp Lưu Bang diệt nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở, sáng lập ra nhà Hán. Về sau, Trương Lương trợ giúp Lữ Hậu (Hoàng hậu của Hán Cao Tổ Lưu Bang), nâng đỡ Lưu Doanh lên làm thái tử, được phong làm Lưu hầu.

5. Lý Tư

Lúc còn trẻ, Lý Tư chỉ là viên quan nhỏ ở quận, về sau ông theo Tuân Tử học thuật. Sau này ông được Lã Bất Vi phong làm quan. Lý Tư thuyết phục Tần Vương Chính tiêu diệt các nước chư hầu, hoàn thành đế nghiệp. Tần Vương tiếp thu mưu kế của Lý Tư, phái mưu sĩ đi du thuyết Quan Đông lục quốc, ly gián quân thần các quốc gia, phá giải liên minh hợp tung liên hoành của 6 nước lúc bấy giờ.

Ông là người có công lớn trong việc Tần Thủy Hoàng thống nhất chư hầu, đưa Trung Quốc trở thành một nước, thống nhất về văn tự, đo lường, tư tưởng.

6. Phạm Tăng

Thời Tần Thủy Hoàng, Phạm Tăng làm ẩn sĩ. Thời Tần mạt, Phạm Tăng là mưu sĩ quan trọng của Hạng Vũ. Ông được Hạng Vũ tôn là “Á Phụ”.

Năm 206 TCN, khi cùng Hạng Vũ đánh vào Quan Trung, Phạm Tăng đã khuyên Hạng Vũ tiêu diệt thế lực của Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ bị người chú của mình là Hạng Bá thuyết phục nên không nghe theo lời khuyên của Phạm Tăng.

Vì ông đoán Lưu Bang sẽ là đối thủ lớn của Hạng Vũ trong các chư hầu nên nhiều lần khuyên giết Lưu Bang. Ở Yến Hồng Môn, Phạm Tăng vẫn nhiều lần khuyên Hạng Vũ giết Lưu Bang, nhưng không thành công. Về sau, Lưu Bang bị nhốt ở Huỳnh Dương, dùng kế ly gián quân thần nhà Sở của Trần Bình. Bị Hạng Vũ nghi kỵ, Phạm Tăng từ quan về quê, trên đường về bị bệnh mà chết.

7. Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng là mưu thần, thừa tướng của Thục quốc thời kỳ Tam Quốc. Các kế sách “mượn gió đông” trong trận chiến Xích Bích hay “thuyền cỏ mượn tên”, “vườn không nhà trống”, hù dọa trăm vạn binh mã Tào quân thoái lui đều là thể hiện tài trí hơn người của ông, đã trở thành kinh điển trong lịch sử, được người đời ca ngợi.

gia cát lượng
(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

8. Chu Du

Chu Du là mưu thần của Tôn Quyền thời kỳ Tam Quốc. Không chỉ tinh thông âm nhạc, nho nhã khôi ngô, Chu Du còn có tài năng quân sự phi phàm. Ông cả đời chinh chiến, có tinh thần tiến thủ và khát vọng mãnh liệt. Trí tuệ của ông được thể hiện rõ nhất trong trận chiến Xích Bích trước quân Tào Tháo – trận chiến lớn nhất cào thời đó, có công lớn trong việc thành lập Ngô quốc.

An Hòa 

Xem thêm: