Số lượng bảo vật có trong Cố Cung Bắc Kinh, Trung Quốc kỳ thực là rất nhiều, lớn hơn số lượng có trong Cố Cung của Đài Bắc, Đài Loan. Điều đáng tiếc chính là sau cuộc cách mạng văn hóa, rất nhiều văn vật cổ đều đã bị phá hủy hoàn toàn. 

cố cung
(Hình ảnh qua: Chinaculturetour.com)

Số lượng văn vật trong Cố Cung Trung Quốc và Cố Cung Đài Loan

Cố Cung ở Đài Bắc, Đài Loan có khoảng 700.000 văn vật, trong đó khoảng gần 400.000 là đương án (các tài liệu, hồ sơ có giá trị lịch sử như các bản tấu…), gần 200.000 là sách cổ, số còn lại là vật phẩm như đồ vật và thư họa khoảng 100.000.

Hiện tại, số lượng văn vật được cất giữ trong Cố Cung, Bắc Kinh là khoảng 1,86 triệu. Trong đó, ngoài phần bảo vật là đương án (hồ sơ) và sách cổ ra, thì có khoảng 1,2 triệu là đồ vật và thư họa.

Thời Minh Thanh, Cố Cung ở Bắc Kinh vốn cất giữ khoảng hơn 8 triệu đương án (hồ sơ, tài liệu). Về sau này, các bộ hồ sơ gần như được lấy ra hết khỏi Cố Cung và được tập hợp cất giữ chung trong kho lưu trữ. Đến nay, trong kho này có cất giữ khoảng 10 triệu bộ hồ sơ. Riêng trong Cố Cung hiện vẫn còn bảo lưu giữ khoảng hơn 400.000 đương án là các văn kiện lịch sử.

Các bộ sách cổ quý giá của Trung Hoa hiện được lưu giữ trong thư viện quốc gia của nước này. Trong đó, ước tính có khoảng 300.000 cuốn sách cổ quý giá và hơn 2.8 triệu cuốn sách cổ bình thường khác. Số lượng sách trong Cố Cung của Đài Loan chỉ có khoảng 200.000 cuốn. Ngoài số sách chuyển cho thư viện quốc gia, trong Cố Cung Trung Quốc hiện còn cất giữ khoảng 200.000 – 300.000 cuốn.

Những vật phẩm, sách cổ trong Cố Cung của Trung Quốc và Đài Loan được các nhà sử học trên thế giới gọi là “quốc bảo” (báu vật quốc gia).

Quốc bảo trong hai Cố Cung

cố cung
(Hình ảnh: Qua solomo.xinmedia.com)

Văn vật cấp 1: Trong tiêu chuẩn xác định đẳng cấp văn vật của Trung Quốc, không có cách nói “văn vật cấp quốc bảo”, chỉ có cách nói “văn vật quý giá” và “văn vật cấp 1”. Những văn vật quý giá có giá trị cao hơn các loại văn vật thông thường và được chia làm ba cấp. Trong đó, cấp 1 được gọi là “văn vật tối quý giá”, là quốc bảo trong quốc bảo.

Trong 1,86 triệu văn vật được cất giữ trong Cố Cung của Trung Quốc thì có 1,68 triệu là thuộc loại văn vật quý giá. Con số này gấp hơn hai lần so với tổng số bảo vật trong Cố Cung ở Đài Loan. Hơn nữa, trong 1,68 triệu văn vật quý giá này có khoảng hơn 8000 văn vật thuộc loại văn vật quý giá cấp 1.

Trong các bảo tàng trên thế giới, số lượng văn vật quý giá thông thường đều chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số văn vật. Bởi vậy, tỷ lệ 1,68 triệu văn vật quý giá trong tổng số 1,86 triệu văn vật có trong Cố Cung của Trung Quốc là điều hiếm có.

Nếu không có cuộc cách mạng văn hóa, không có những hành vi hủy hoại rất nhiều văn vật trong lịch sử, thì số lượng văn vật quý hiếm sẽ còn lớn hơn và được bảo tồn cho đến ngày nay. Đây là điều khiến rất nhiều người dân và giới trí thức Trung Hoa tiếc nuối.

cố cung
(Hình ảnh: Qua zhaizou.com)

Văn vật là thư họa: Tiêu chuẩn xếp hạng văn vật của Đài Loan khác với của Trung Quốc. Trong Cố Cung của Đài Loan thì thư họa (tranh, thư pháp) và đồ gốm sứ là những văn vật quý giá và chiếm tỷ lệ lớn hơn cả.

Cố Cung của Trung Quốc cất chứa khoảng 150.000 văn vật là thư họa, trong đó có khoảng hơn 1000 là thuộc loại “văn vật cấp 1”. Cố Cung của Đài Loan có khoảng 10.000 văn vật là thư họa.

cố cung
(Hình ảnh: Qua tripadvisor.com)

Văn vật là gốm sứ: Trong Cố Cung của Trung Quốc có khoảng 350.000 bảo vật là đồ gốm sứ, trong đó có hơn 1000 là bảo vật cấp 1.

Cố Cung của Đài Loan có khoảng 25.000 bảo vật là đồ gốm sứ. Trong đó một số loại nổi danh và quý hiếm nhất là đồ gốm sứ “Ngũ đại danh diêu” thời nhà Tống, đồ sứ Quan Diêu, nhà Minh, gốm sứ Pháp Lang nhà Thanh…

cố cung
(Hình ảnh: Qua zhihu.com)

Văn vật là đồ dùng, vật dụng: Ngoài thư họa và đồ gốm sứ, Cố Cung của Trung Quốc còn cất giữ khoảng 6000 văn vật đồ dùng cấp 1 trong tổng số khoảng 700.000 văn vật là đồ dùng vật dụng. Trong khi, Cố Cung của Đài Loan cất giữ khoảng 65000 văn vật thuộc loại đồ dùng, chưa bằng 1/10 của Cố Cung Trung Quốc.

Ngoài ra, các loại đồ vật khác, Cố Cung của Trung Quốc cũng chiếm ưu thế tuyệt đối so với Cố Cung của Đài Loan. Như, đồ vật làm bằng đồng, Cố Cung của Đài Bắc hiện cất giữ khoảng 6000. Trong đó, binh khí và vật đựng làm bằng đồng thời Tiên Tần có khoảng 3000 vật phẩm. Cố Cung của Trung Quốc hiện cất giữ số lượng binh khí và vật đựng làm bằng đồng thời Tiên Tần là khoảng 10.000 vật phẩm.

Về đồ làm bằng sơn mài, số lượng hiện Cố Cung Bắc Kinh cất giữ khoảng 18.000 vật phẩm, Cố Cung Đài Bắc cất giữ là 707 vật phẩm.

Các đồ dùng, vật dụng làm từ trúc, mộc, ngà, sừng, men, vàng bạc, thủy tinh, phục sức bằng vải lụa, đồ vật để vui chơi, gia cụ… thì thông thường Cố Cung của Trung Quốc có số lượng gấp từ 3 đến hơn 10 lần số lượng có trong Cố Cung Đài Loan. Cả Cố Cung Trung Quốc và Cố Cung Đài Loan hiện tại vẫn đang trưng bày rất nhiều văn vật cho du khách tới tham quan. Cố Cung Trung Quốc hàng ngày đều trưng bày một lượng lên đến 10.000 bảo vật. Qua đó, hậu nhân cũng có thể tìm hiểu và biết được nhiều hơn các giá trị văn hóa, đời sống của con người thời cổ đại.

An Hòa (biên dịch theo sự cho phép của tác giả)

Xem thêm:

Leave a Reply