Thời cổ đại có những dự ngôn được truyền miệng, có dự ngôn được ghi chép bằng văn tự, điều này thì hẳn là ai cũng có nghe nói. Nhưng còn có một số ghi chép về việc kỳ lạ hơn, đó là dự ngôn được viết trên thân cá.

Vài chuyện kỳ lạ về dự ngôn viết trên thân cá
(Tranh minh họa: Public Domain)

Theo ghi chép từ “Tập Dị Ký” đời nhà Đường, ở Kim Châu huyện Tuần Dương (nay là huyện Tuần Dương thành phố An Khang tỉnh Thiểm Tây), một người dân ở thôn Thuỷ Nam tên là Bách Quân Hoài đã bắt được một con cá lớn dài mấy thước ở hồ Lặc Mạc gần sông Hán. Anh này phát hiện trên thân con cá lại có chữ viết, đó là một bài thơ, viết rằng:

Tam độ quá hải,
Lưỡng độ thượng Hán.
Hành chí Lặc Mạc,
Mệnh chúc Bách Quân.

Bài thơ này có nghĩa là ba lượt bơi qua biển, hai lượt vào sông Hán, đến hồ Lặc Mạc thì mệnh rơi vào tay Bách Quân.

Ngoài ra theo cuốn “Linh quái tập” của Trương Tiến thời Đường ghi chép, ở quận Ngô (nay là gần Tô Châu, tỉnh Giang Tô), một ngư dân tên Trương Hồ Tử từng câu được một con cá lớn ở Thái Hồ. Trên bụng con cá có một bài thơ viết bằng chu sa:

Cửu đăng Long Môn sơn,
Tam ẩm Thái Hồ thủy.
Tất cánh bất thành long,
Mệnh phụ Trương Hồ Tử.

Bài thơ này có nghĩa là chín lần lên núi Long Môn, ba lượt uống nước Thái Hồ, rốt cuộc cũng chẳng thành rồng được, số mệnh phụ thuộc vào Trương Hồ Tử.

Cả hai bài thơ dự ngôn viết trên thân cá này vào đều được ghi lại trong “Toàn Đường Thi”, quyển 867, thời nhà Thanh, với tiêu đề lần lượt là “Ngư thân tự”“Ngư đan chu thư”. Ngoài ra câu thơ “Canh điều Lặc Mạc ngư” trong bài thơ “Trúc chi từ – Ngã ức Kim Châu hảo” của văn nhân triều Thanh Trương Bằng Phi cũng có nhắc đến sự việc Bách Quân Hoài bắt được cá lớn ở hồ Lặc Mạc.

Trong quyển sách cổ “Di kiên chí”, thời Nam Tống cũng có ghi lại một câu chuyện tương tự. Mùa xuân năm Thuần Hi thứ tám thời Tống Hiếu Tông (năm 1181) ở huyện Nam Thành phủ Kiến Xương (nay là huyện Nam Thành, tỉnh Giang Tây) nhiều ngày trời mưa to khiến nước suối ở đây dâng cao, người dân địa phương bèn giăng lưới bên bờ để bắt cá. Nguyên vùng này vốn không có cá lớn, ngay cả con cá lớn nhất bắt được trên sông cũng không nặng quá hai cân.

Có một ngư dân trong vùng tên là Dương Thọ Tử ở cảng Chương Sơn giăng lưới, lúc thu lưới không những không cách nào kéo lưới lên được mà còn suýt bị kéo ngược xuống sông, anh bèn hô lớn nhờ người giúp đỡ. Có ba ngư dân vội chạy đến cùng giúp Dương Thọ Tử kéo lưới lên kiểm tra, phát hiện trong lưới có một con cá khổng lồ đang không ngừng giãy giụa, bốn người phải mất rất lâu mới kéo lưới cá lên bờ được, rồi họ dùng chĩa đâm chết con cá, đem cân thử thì thấy con cá nặng những 100 cân.

Nhóm người của Dương Thọ Tử quan sát con cá tỉ mỉ thấy trên trán nó có ẩn hiện văn tự màu đỏ thắm, nhưng bốn người đều không biết chữ. Vừa hay lúc ấy có một thư sinh trong vùng đi ngang qua, vị thư sinh giải thích cho bốn người rằng văn tự được viết trên trán cá là ba câu dự ngôn: “Tam độ nhập triều môn, tứ độ tao đại thủy, hạ sao khước phùng Dương Thọ Tử” (ba lượt gặp triều môn, bốn lần gặp nước lớn, cuối cùng lại gặp Dương Thọ Tử). Ở thôn của Dương Thọ Tử thì người mang họ Dương chiếm nhiều nhất, nhưng người bắt được con cá to này chính là Dương Thọ Tử, hoàn toàn ứng nghiệm với dự ngôn trên thân cá.

Xem ra ngay cả vận mệnh của cá cũng có định số, vậy thì vận mệnh con người càng được định rõ hơn, nếu vậy ai là người đã lưu lại dự ngôn trên thân cá, ai đã lặng lẽ an bài hết thảy mọi việc? Đáp án duy nhất chính là trong vũ trụ có tồn tại sinh mệnh cao hơn. Đương nhiên là con người khác với động vật, con người có tư tưởng phức tạp hơn, khi gặp chuyện thì có quyền lựa chọn rất lớn. Nếu như con người lựa chọn cách thông qua làm việc xấu để giành được những thứ lợi ích mà trong mệnh vốn không có như tài phú, địa vị… thì người ấy chính là đang phá hoại an bài của sinh mệnh cao hơn, nhất định sẽ phải chịu ác báo.

Theo “Trong nơi u minh có định số: Dự ngôn viết trên thân cá
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Đức Huệ

Xem thêm:

Mời xem video “Điều gì đã khiến kinh thành tửu sắc Pompeii bị diệt vong chỉ trong 1 ngày?”: