Video đang xem

Bắc Kinh có ca nhiễm mới. Miền Nam mưa lũ. Miền Đông Bắc có khả năng gặp nạn châu chấu

Khu Phong Đài ở Bắc Kinh đã bị "thiết quân luật". Ca nhiễm mới ở gần Trung Nam Hải.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC