Video đang xem

Blog: 7 dấu hiệu cho thấy thời vận của ông Biden đã tận

Tuần này tôi tin rằng, việc đảo ngược của TT. Trump đã được ấn định, bởi những dấu hiệu mới nhất cho thấy thế lực của ông Biden đã kết thúc.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC