Video đang xem

Niềm tin vào Đấng Sáng Thế thật hiển nhiên, lý tính – Chuyên đề Hoa Kỳ lập quốc

TT. Abraham Lincoln đã nói: “Tôi đã nhiều lần khuỵu gối [cầu nguyện] bởi tôi tin chắc rằng mình không còn nơi nào khác [để xin được ban ân]”

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC