Video đang xem

“Kể khổ” tại Liên Hiệp Quốc, ông Tập Cận Bình lại đọc sai chữ

“Bất cứ quốc gia nào cũng không có quyền lực ôm đồm hết vấn đề quốc tế, chi phối vận mệnh nước khác, độc chiếm ưu thế phát triển, càng không thể muốn làm gì…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC