Video đang xem

Khí phách của quan chép sử thời xưa

Cổ nhân nói: "Đọc sử có thể khiến người ta biết nhìn xa trông rộng". Hoàng đế Đường Thái Tông cũng từng nói: “Mọi người dùng đồng làm gương soi, có thể giúp chỉnh tề…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC