Video đang xem

Người biết buông bỏ thì cuộc đời mới thong dong tự tại

Cổ ngữ nói: “Cầm lên được, hạ xuống được”, “cầm lên được” là năng lực, là nắm giữ, chịu trách nhiệm. “Hạ xuống được” lại là trí tuệ, là giải thoát, là tiêu diêu tự tại. Cho…

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC