Video đang xem

Nhân sinh cảm ngộ: Lựa chọn thiện ác quyết định vận mệnh tương lai

Hết thảy sự việc là đang khảo nghiệm và xung động đến lòng trắc ẩn, sự thiện lương, lựa chọn thiện ác của mỗi con người, đo lường cái tâm...

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC