Video đang xem

Thạch Sơn: Phân tích khả năng ông Trump quay lại

Tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng hòa, là người không đảng phái. Tôi là một người đặt tiêu chuẩn “ủng hộ Trump hơn là ủng hộ Đảng Cộng hòa”.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC