Video đang xem

TNS. Marsha Blackburn: Khuất phục hoặc họ sẽ xóa sổ bạn

Cánh Tả đang yêu cầu các bạn khuất phục, nghe lời, nếu không họ sẽ xóa sổ bạn như Trung Cộng

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC