Video đang xem

Video: Sự khác biệt giữa xã hội Mỹ hiện nay và 50 năm trước

Mỹ hiện trở nên thiên tả nghiêm trọng, thịnh hành văn hóa xóa sổ, nghi ngờ lịch sử truyền thống Mỹ, yêu nước dường như thành một ý nghĩa xấu.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC