Video đang xem

Phát biểu của cố vấn pháp lý chiến dịch Trump với các tờ báo tin giả

Tôi chắc rằng những gì các vị nghe từ các tờ báo tin giả vào ngày mai là hoặc là chúng tôi không trình bày đủ bằng chứng, hoặc là chúng tôi nói quá dài.

VIDEO CÙNG CHUYÊN MỤC